Impermeabilització i revestiments a La Bisbal de L´Empordà

Contacte

Revestimientos

En Pinturas Bisbal Color som especialistes en el sector de la impermeabilització i revestiments.Visiteu-nos a La Bisbal de L´Empordà, (Girona) Consultiu Els nostres productes.

Aquí podrà TROBAR tot el material al que relacionat a revestiments llisos, rugosos, Impermeabilitzacions, anti-fissures, anti-carbonatació, morters monocapa,
convertidor, etc.

Per revestiments llisos:

 Revestiment llis de màxima qualitat per a la protecció, i decoració de façanes.
Elevada protecció anti-carbonatació i amb conservant antifloridura.  D'excel·lent ancoratge. Impermeable a l'aigua de pluja, sòlid a la llum, transpirable i d'excel·lent suavitat d'aplicació.
 Revestiment llis de naturalesa acrílica a l'aigua de màxima qualitat i prestacions per a la impermeabilització i decoració de façanes. És de bon ancoratge i impermeable a l'aigua de pluja, sòlid a la llum, permeable al vapor d'aigua, d'elevada resistència a la carbonatació, transpirable i d'excel·lent suavitat d'aplicació. Conté conservant antifloridura i anti-algues. Marcat CE com a revestiment de protecció del formigó.
 Revestiment llis de façanes, impermeable, transpirable. Resistent als U.V. i amb elevada protecció del color en tons plens.
 Revestiment l'aigua de façanes, que proporciona acabats molt apreciats per la seva lleugera aspror, de gran adherència, impermeabilitat i transpirabilitat. A destacar la seva extraordinària blancor i cobriment.
 Revestiment llis BLANC a l'aigua per a la protecció i decoració de façanes,
impermeable i transpirable. Amb molt bona resistència a la intempèrie i en especial als raigs UV.
 Impermeabilitzant RV-BLANC per a ús professional, acrílic i elàstic. Resistent a agents atmosfèrics. Microporós. Per a la impermeabilització i protecció de superfícies horitzontals i verticals, terrasses, façanes i mitgeres. Antifloridura.

Per revestiments rugosos:

 Revestiment OVALTEX a l'aigua de màxima qualitat. A base d'emulsió acrílica pura 100% i d'acabat llis lleugerament texturat amb sorra fina. Té molt bones prestacions per a la impermeabilització i decoració de façana i bon ancoratge. És impermeable a l'aigua de pluja, sòlid a la llum, permeable al vapor d'aigua, d'elevada resistència a la carbonatació, transpirable i d'excel·lent facilitat d'aplicació. Conté conservant antifloridura.

Pintura per a piscines:

 Pintura acrílica a l'aigua per a la protecció i pintat de piscines de formigó. Amb efecte antifloridura i anti-algues
 Pintura semi-mat per a piscines de formigó, al clorocautxú, de molt bona
resistència als agents químics, alcalinitat i humitats. Amb efecte antifloridura i antialgues.
 Pintura per a piscines al clorocautxú de perfecte ancoratge i elevada transpiració.
 Entonador especial, de composició mineral per pedra artificial. Color blanc os.
 Manté la rugositat, textura, porositat i absorció del suport, recuperant el to inicial d'aquest tipus de pedra (blanc os).
 Pintura de poliuretà d'alta resistència desenvolupada per al pintat de piscines de polièster.

Per a la impermeabilització:

Disposem de tot tipus de pintures per a cada solució i així aconseguir el major grau d'impermeabilització possible del mercat i una satisfacció per a vostè i la seva tranquil·litat per a molts anys.

IMPERMEABILITZACIÓ
 Impermeabilitzant elàstic fotoreticulable per a superfícies transitables de pas limitat, terrasses o cobertes. Continu, antifissures, microporós, rentable i estable a
temperatures extremes (des de -20 a 60 ºC). Per garantia imprescindible l'ús de malla. Es recomana utilitzar el primer impermeabilització. 
 Impermeabilitzant elàstic acrílic antigoteres, continu, de protecció antifissures, microporós i rentable. Conté fibra de vidre incorporada que millora la seva resistència. Ús per a la impermeabilització de façanes i terrasses.
 Impermeabilitzant cobertes acrílic i elàstic, continu, antifissures i microporós. Resistent a agents atmosfèrics. Per a la impermeabilització i protecció de cobertes, de superfícies horitzontals i terrasses transitables de pas limitat.

PRIMER IMPERMEABILIZACION
 Imprimació de textura rugosa, pont d'ancoratge per impermeabilitzants de terrasses i sostres. Facilita el repartiment i ancoratge de les successives mans de
impermeabilitzant, així com la col·locació de la malla de fibra de vidre.
 Impermeabilitzant elàstic foto-reticulable, amb conservant antifloridura per a superfícies verticals. Continu, antifissures, microporós, rentable i flexible. Estable a
temperatures extremes (des de -20 a 60 ºC) .Elasticidad I4 segons NORMA AFNOR 84-402 / 403.
 Impermeabilitzant elàstic acrílic, continu, de protecció antifissures, microporós i rentable. Per a la impermeabilització de façanes i superfícies verticals.
 Producte hidrofugant basat en Resina de Silicona a base solvent. Hidrofugant invisible, penetrant, no altera l'aspecte de les superfícies tractades. Impedeix
l'absorció d'aigua. Elavada transpiració.
 Emulsió barreja de silà i siloxà (silicones), exemptes de dissolvents. Hidrofugant invisible a l'aigua, penetrant, no altera l'aspecte de les superfícies tractades. Impedeix
 l'absorció de l'aigua, elevada transpirabilitat. En el cas d'aplicar una segona mà es recomana fer-ho sense que s'hagi assecat la primera.

SISTEMES D´ AÏLLAMENT TÈRMIC A L´EXTERIOR A La Bisbal de L´Empordà

Pinturas Bisbal Color

NOVETAT

CALÇ AÈRIES
CALÇ HIDRÀULIQUES
ÀRIDS
MORTERS DE CAL AÈRIES
MORTERS SECS
PINTURES DE CAL
ESTUCS CERES I SABONS

Visiteu-nos sense compromís a en La Bisbal de L´Empordà.

Per a més informació

Prem aquí